مدل های مک بوک

مدل های مک بوک
مدل های مک بوک

مک بوک یا همان لپ تاپ اپل مدل های مختلفی دارند،این دستگاه ها بر اساس سال تولید به مدل های مختلف تقسیم میشوند.
تفاوت این مدل ها به طور کلی در سخت افزار،ظاهر و خروجی های دستگاه میباشد.
چناچه قصد خرید مک بوک و یا پیدا کردن مدل دستگاهه خود را دارید این مطلب میتواند به شما کمک کند.
مدل های مک بوک بر اساس آخرین مدل تولید شده(جدیدترین) لیست شده است.
علاوه بر این در صورتی که لپ تاپ اپل شما نیاز به تعمیرات دارد میتوانید از سرویس تعمیرات مک بوک مجموعه iFixit استفاده نمایید.

مک بوک سال ۲۰۲۱

MacBook Pro (14-inch, 2021)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro18,3, MacBookPro18,4
پارت نامبر: MKGP3xx/A, MKGQ3xx/A, MKGR3xx/A, MKGT3xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (14-inch, 2021)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (14-inch, 2021)

MacBook Pro (16-inch, 2021)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro18,1, MacBookPro18,2
پارت نامبر: MK183xx/A, MK193xx/A, MK1A3xx/A, MK1E3xx/A, MK1F3xx/A, MK1H3xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (16-inch, 2021)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (16-inch, 2021)

مک بوک سال ۲۰۲۰

MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro17,1 
پارت نامبر: MYD83xx/A, MYD92xx/A, MYDA2xx/A, MYDC2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, M1, 2020)

MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro16,3
پارت نامبر: MXK32xx/A, MXK52xx/A, MXK62xx/A, MXK72xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, 2020, Two Thunderbolt 3 ports)

MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro16,2
پارت نامبر: MWP42xx/A, MWP52xx/A, MWP62xx/A, MWP72xx/A, MWP82xx/A 
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports)

 

مک بوک سال ۲۰۱۹

MacBook Pro (16-inch, 2019)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro16,1, MacBookPro16,4
پارت نامبر: MVVJ2xx/A, MVVK2xx/A, MVVL2xx/A, MVVM2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (16-inch, 2019)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (16-inch, 2019)

MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro15,4
پارت نامبر: MUHN2xx/A, MUHP2xx/a, MUHQ2xx/A, MUHR2xx/A, MUHR2xx/B
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, 2019, Two Thunderbolt 3 ports)

MacBook Pro (15-inch, 2019)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro15,1, MacBookPro15,3
پارت نامبر: MV902xx/A, MV912xx/A, MV922xx/A, MV932xx/A, MV942xx/A, MV952xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, 2019)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (15-inch, 2019)

MacBook Pro (15-inch, 2019)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro15,1, MacBookPro15,3
پارت نامبر: MV902xx/A, MV912xx/A, MV922xx/A, MV932xx/A, MV942xx/A, MV952xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, 2019)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (15-inch, 2019)

مک بوک سال ۲۰۱۸

MacBook Pro (15-inch, 2018)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro15,1
پارت نامبر: MR932xx/A, MR942xx/A, MR952xx/A, MR962xx/A, MR972xx/A, MUQH2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, 2018)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (15-inch, 2018) 

MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro15,2
پارت نامبر: MR9Q2xx/A, MR9R2xx/A, MR9T2xx/A, MR9U2xx/A, MR9V2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 ports)

مک بوک سال ۲۰۱۷

MacBook Pro (15-inch, 2017)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro14,3
پارت نامبر: MPTR2xx/A, MPTT2xx/A, MPTU2xx/A, MPTV2xx/A, MPTW2xx/A, MPTX2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, 2017)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (15-inch, 2017)

MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro14,2
پارت نامبر: MPXV2xx/A, MPXW2xx/A, MPXX2xx/A, MPXY2xx/A, MQ002xx/A, MQ012xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 ports)

MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro14,1
پارت نامبر: MPXQ2xx/A, MPXR2xx/A, MPXT2xx/A, MPXU2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 ports)

مک بوک سال ۲۰۱۶

MacBook Pro (15-inch, 2016)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro13,3
پارت نامبر: MLH32xx/A, MLH42xx/A, MLH52xx/A, MLW72xx/A, MLW82xx/A, MLW92xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, 2016)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (15-inch, 2016)

MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro13,2
پارت نامبر: MLH12xx/A, MLVP2xx/A, MNQF2xx/A, MNQG2xx/A, MPDK2xx/A, MPDL2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports)

MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports)
رنگ ها: Silver, space gray
مدل دستگاه: MacBookPro13,1
پارت نامبر: MLL42xx/A, MLUQ2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports)

مک بوک سال ۲۰۱۵

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
مدل دستگاه: MacBookPro11,4, MacBookPro11,5
پارت نامبر: MJLQ2xx/A, MJLT2xx/A, MJLU2xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015)

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
مدل دستگاه: MacBookPro12,1
پارت نامبر: MF839xx/A, MF840xx/A, MF841xx/A, MF843xx/A
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)

مک بوک سال ۲۰۱۴

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
مدل دستگاه: MacBookPro11,2, MacBookPro11,3
پارت نامبر: MGXC2xx/A, MGXA2xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Big Sur 11.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014)

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)
مدل دستگاه: MacBookPro11,1
پارت نامبر: MGX72xx/A, MGX82xx/A, MGX92xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Big Sur 11.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Mid 2014)

مک بوک سال ۲۰۱۳

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
مدل دستگاه: MacBookPro11,2, MacBookPro11,3
پارت نامبر: ME293xx/A, ME294xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Big Sur 11.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013)

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
مدل دستگاه: MacBookPro11,1
پارت نامبر: ME864xx/A, ME865xx/A, ME866xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Big Sur 11.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013)

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)
مدل دستگاه: MacBookPro10,1
پارت نامبر: ME664xx/A, ME665xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Catalina 10.15.7
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013)

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)
مدل دستگاه: MacBookPro10,2
پارت نامبر: MD212xx/A, ME662xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Catalina 10.15.7
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013)

 

مک بوک سال ۲۰۱۲

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)
مدل دستگاه: MacBookPro10,2
پارت نامبر: MD212xx/A, MD213xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Catalina 10.15.7
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012)
مدل دستگاه: MacBookPro10,1
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Catalina 10.15.7
مشخصات فنی: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012)

MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
مدل دستگاه: MacBookPro9,1
پارت نامبر: MD103xx/A, MD104xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Catalina 10.15.7
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (15-inch, Mid 2012)

MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
مدل دستگاه: MacBookPro9,2
پارت نامبر: MD101xx/A, MD102xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS Catalina 10.15.7
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, Mid 2012)

مک بوک سال ۲۰۱۱

MacBook Pro (17-inch, Late 2011)
مدل دستگاه: MacBookPro8,3
پارت نامبر: MD311xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (17-inch, Late 2011)

MacBook Pro (15-inch, Late 2011)
مدل مک بوک: MacBookPro8,2
پارت نامبر: MD322xx/A, MD318xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, Late 2011)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (15-inch, Late 2011)

MacBook Pro (13-inch, Late 2011)
مدل دستگاه: MacBookPro8,1
پارت نامبر: MD314xx/A, MD313xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, Late 2011)
راهنمای کاربر: MacBook Pro (13-inch, Late 2011)

MacBook Pro (17-inch, Early 2011)
مدل دستگاه: MacBookPro8,3
پارت نامبر: MC725xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (17-inch, Early 2011)

MacBook Pro (15-inch, Early 2011)
مدل دستگاه: MacBookPro8,2
پارت نامبر: MC723xx/A, MC721xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, Early 2011)
راهنمای کاربر: MacBook Pro (15-inch, Early 2011)

MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
مدل دستگاه: MacBookPro8,1
پارت نامبر: MC724xx/A, MC700xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, Early 2011)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (13-inch, Early 2011)

مک بوک سال ۲۰۱۰

MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)
مدل دستگاه: MacBookPro6,1
پارت نامبر: MC024xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (17-inch, Mid 2010)

MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)
مدل دستگاه: MacBookPro6,2
پارت نامبر: MC373xx/A, MC372xx/A, MC371xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, Mid 2010)

MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)
مدل دستگاه: MacBookPro7,1
پارت نامبر: MC375xx/A, MC374xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: macOS High Sierra 10.13.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (13-inch, Mid 2010)

مک بوک سال ۲۰۰۹

MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)
مدل دستگاه: MacBookPro5,2
پارت نامبر: MC226xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: OS X El Capitan 10.11.6
مشخصات دستگاه: MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)
راهنمای دستگاه: MacBook Pro (17-inch, Mid 2009)

MacBook Pro (15-inch, Mid 2009)
مدل دستگاه: MacBookPro5,3
پارت نامبر: MB985xx/A, MB986xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: OS X El Capitan 10.11.6
مشخصات دستگاه: MacBook Pro (15-inch, Mid 2009)
راهنما دستگاه: MacBook Pro (15-inch, Mid 2009)

MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)
مدل دستگاه: MacBookPro5,3
پارت نامبر: MC118xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: OS X El Capitan 10.11.6
مشخصات دستگاه: MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)
راهنما دستگاه: MacBook Pro (15-inch, 2.53GHz, Mid 2009)

MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
مدل دستگاه: MacBookPro5,5
پارت نامبر: MB991xx/A, MB990xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: OS X El Capitan 10.11.6
مشخصات دستگاه: MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
راهنما دستگاه: MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)

MacBook Pro (17-inch, Early 2009)
مدل دستگاه: MacBookPro5,2
پارت نامبر: MB604xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: OS X El Capitan 10.11.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (17-inch, Early 2009)
راهنما دستگاه: MacBook Pro (17-inch, Early 2009)

مک بوک سال 2008

MacBook Pro (15-inch, Late 2008)
مدل دستگاه: MacBookPro5,1
پارت نامبر: MB470xx/A, MB471xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: OS X El Capitan 10.11.6
مشخصات دستگاه: MacBook Pro (15-inch, Late 2008)
راهنما دستگاه: MacBook Pro (15-inch, Late 2008)

MacBook Pro (17-inch, Early 2008)
مدل دستگاه: MacBookPro4,1
پارت نامبر: MB166xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: OS X El Capitan 10.11.6
مشخصات دستگاه: MacBook Pro (17-inch, Early 2008)
راهنما دستگاهه: MacBook Pro (17-inch, Early 2008)

MacBook Pro (15-inch, Early 2008)
مدل دستگاه: MacBookPro4,1
پارت نامبر: MB133xx/A, MB134xx/A
جدیدترین سیستم عامل سازگار: OS X El Capitan 10.11.6
مشخصات فنی: MacBook Pro (15-inch, Early 2008)
راهنما دستگاه: MacBook Pro (15-inch, Early 2008)

منبع : Apple.com