از تعمیر تا تامین قطعات سخت افزار را از ما بخواهید...

تعمیر لوپ و میکروسکوپ

استعلام رایگان قیمت تعمیرات لوپ

  تعمیرات تخصصی لوپ

  تعمیرات میکروسکوپ تک چشمی
  تعمیرات میکروسکوپ دوچشمی
  تعمیرات میکروسکوپ سه چشمی
  تعمیرات استریو میکروسکوپ (لوپ) تک چشمی
  تعمیرات استریو میکروسکوپ (لوپ) دوچشمی
  تعمیرات میکروسکوپ های بیولوژی
  تعمیرات میکروسکوپ های متالوژی
  تعمیرات انواع واندوگراف دستی و برقی

  تعمیرات تخصصی میکروسکوپ

  تعویض و تعمیر لنز
  تعویض و تعمیر قطعات مکانیکی
  تعویض و تعمیر چشمی
  تعویض و تعمیر پایه
  رفع مشکلات نرم افزاری
  بهینه سازی عملکرد لوپ
  و…