از تعمیر تا تامین قطعات سخت افزار را از ما بخواهید...

قیمت روز گوشی شیائومی

آخرین به روز رسانی در
مدل گوشیقیمت گوشیتاریخ

Redmi 10 Power
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۸,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11E
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۳۰۰,۰۰۰

Redmi 10C
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۱۰۰,۰۰۰

Redmi 10C
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۹۰۰,۰۰۰

Redmi 10A
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۵۰۰,۰۰۰

Redmi 10A
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۵,۴۰۰,۰۰۰

Redmi 10A
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 10 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۳۰۰,۰۰۰

Black Shark 5 Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۴۷,۰۰۰,۰۰۰

Black Shark 5
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۱,۱۰۰,۰۰۰

Black Shark 5
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۲۵,۵۰۰,۰۰۰

Redmi 10 2022
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۵۰۰,۰۰۰

Redmi 10 2022
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۸۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11S
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۸,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11S
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۸,۶۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11S
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۵۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۸۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۷,۷۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۳۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۳۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۶,۹۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۳۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11S 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۲۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۱,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۸۰۰,۰۰۰

Poco X4 Pro 5G
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۴,۸۰۰,۰۰۰

Poco X4 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۶۰۰,۰۰۰

Poco M4 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۵,۷۰۰,۰۰۰

Poco F4 GT
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۵,۰۰۰,۰۰۰

Poco F4 GT
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۸,۲۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro (China)
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۵,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro (China)
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۹,۹۰۰,۰۰۰

Redmi 10 Prime
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۸۰۰,۰۰۰

Poco C31
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۵۰۰,۰۰۰

11T Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۲۰,۵۰۰,۰۰۰

11T Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۲,۵۰۰,۰۰۰

Redmi 10
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 10
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Poco X3 GT
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۹,۱۰۰,۰۰۰

Poco F3 GT
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10S
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۹,۵۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10S
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۷,۸۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10S
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۸۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 Pro Max
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۹,۸۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 Pro
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۷,۳۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۶,۸۰۰,۰۰۰

Mi Mix Fold
شیائومی - حافظه 512GB - رم 12GB


۸۹,۵۰۰,۰۰۰

Mi 11 Ultra
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۳۸,۴۰۰,۰۰۰

Mi 11 Lite
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۲,۳۰۰,۰۰۰

Black Shark 4
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۱,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 9T
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۷۰۰,۰۰۰

Redmi 9T
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۶,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 9T
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۸۰۰,۰۰۰

Mi 10i 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۴,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 (China)
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۶,۷۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 (China)
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Poco M4 Pro 5G
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۷,۱۰۰,۰۰۰

Poco M4 Pro 5G
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۱,۰۰۰,۰۰۰

Poco M3
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 9AT
شیائومی - حافظه 32GB - رم 2GB


۳,۵۰۰,۰۰۰

Mi 10T Lite 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۷۰۰,۰۰۰

Mi 10T 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۳,۰۰۰,۰۰۰

Mi 10T 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۳,۱۰۰,۰۰۰

Redmi 9C
شیائومی - حافظه 64GB - رم 3GB


۳,۹۰۰,۰۰۰

Redmi 9C
شیائومی - حافظه 32GB - رم 2GB


۵,۹۰۰,۰۰۰

Redmi 9A
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 9A
شیائومی - حافظه 32GB - رم 2GB


۳,۴۰۰,۰۰۰

Redmi 9A
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۴,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 9
شیائومی - حافظه 32GB - رم 3GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 9
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Poco F2 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۴,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 9 Pro
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۶,۵۰۰,۰۰۰

Redmi Note 9 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 9
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۳۰۰,۰۰۰

Mi 10 Lite 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۵۰۰,۰۰۰

Mi 10 5G
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۱,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 8T
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۶,۸۰۰,۰۰۰

Redmi 8
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۳۰۰,۰۰۰

Redmi 8A
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۱۰۰,۰۰۰

Redmi Note 8 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۷۰۰,۰۰۰

Mi 9
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۵,۲۰۰,۰۰۰

Redmi Note 12 Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۱,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 12 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۲۰۰,۰۰۰

Redmi Note 12 4G
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۷,۳۰۰,۰۰۰

Redmi Note 12 4G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۷,۲۰۰,۰۰۰

Redmi Note 12 4G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 12 4G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۶۰۰,۰۰۰

Redmi A2 Plus
شیائومی - حافظه 64GB - رم 3GB


۳,۵۰۰,۰۰۰

Redmi A2 Plus
شیائومی - حافظه 32GB - رم 2GB


۳,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 12C
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 12C
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۵,۷۰۰,۰۰۰

Redmi 12C
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Poco X5
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۰,۲۰۰,۰۰۰

Poco X5
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۵,۴۰۰,۰۰۰

Poco M3 Pro 5G
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Poco M3 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۰۰۰,۰۰۰

Poco F5 Pro
شیائومی - حافظه 512GB - رم 12GB


۲۲,۵۰۰,۰۰۰

Poco F5
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۵,۹۰۰,۰۰۰

Poco F5
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۱۶,۷۰۰,۰۰۰

Poco C40
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۰۰۰,۰۰۰

Poco C40
شیائومی - حافظه 32GB - رم 3GB


۳,۵۰۰,۰۰۰

Poco C40
شیائومی - حافظه 32GB - رم 2GB


۳,۲۰۰,۰۰۰

لیست قیمت روز گوشی هایشیائومی بر اساس آخرین معاملات انجام شده در بازار موبایل ایران

شما میتوانید علاوه بر مشاهده لیست قیمت گوشی موجود در بازار با کمک ابزارتخمین قیمت گوشی اقدام به محاسبه آنلاین قیمت گوشی کارکرده خود نمایید