قیمت روز گوشی شیائومی

آخرین به روز رسانی در
مدل گوشیقیمت گوشیتاریخ

Redmi 10 Power
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۸,۱۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11E
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 10C
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۱۰۰,۰۰۰

Redmi 10C
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 10A
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۹۰۰,۰۰۰

Redmi 10A
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۴۰۰,۰۰۰

Redmi 10 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۷۰۰,۰۰۰

Black Shark 5 Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۳۳,۵۰۰,۰۰۰

Black Shark 5
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۲,۹۰۰,۰۰۰

Black Shark 5
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۲۵,۵۰۰,۰۰۰

Redmi 10 2022
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 10 2022
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11S
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۷,۱۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11S
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۹,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11S
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۲۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۹,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۱۰,۹۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۸۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۱۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11S 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۵۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro+ 5G (India)
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۳,۰۰۰,۰۰۰

Redmi K50 Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۳۸,۱۰۰,۰۰۰

Redmi K50 Gaming
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۱۹,۶۰۰,۰۰۰

Poco X4 Pro 5G
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۳,۲۰۰,۰۰۰

Poco X4 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۳۰۰,۰۰۰

Poco M4 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۲,۱۰۰,۰۰۰

Poco F4 GT
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۹,۰۰۰,۰۰۰

Poco F4 GT
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۷,۵۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 4G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۳۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 4G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۵۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro (China)
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۲,۹۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 Pro (China)
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۲,۶۰۰,۰۰۰

Redmi 10 Prime
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۹۰۰,۰۰۰

Poco C31
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۴۰۰,۰۰۰

11T Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۲۴,۴۰۰,۰۰۰

11T Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۸,۵۰۰,۰۰۰

Redmi 10
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 10
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۶,۷۰۰,۰۰۰

Redmi 10
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 Pro (China)
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۰,۸۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10S
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۷,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10S
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۸,۶۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10S
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 Pro
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۷,۴۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۹۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۱۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۳۰۰,۰۰۰

Redmi Note 10
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۹۰۰,۰۰۰

Poco X3 Pro
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۴,۰۰۰,۰۰۰

Mi Mix Fold
شیائومی - حافظه 512GB - رم 12GB


۸۸,۰۰۰,۰۰۰

Mi Mix Fold
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۸۵,۰۰۰,۰۰۰

Mi 11 Ultra
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۳۷,۳۰۰,۰۰۰

Mi 11 Ultra
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۳۷,۵۰۰,۰۰۰

Mi 11 Lite 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۵۰۰,۰۰۰

Mi 11 Lite 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Mi 11 Lite
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۸۰۰,۰۰۰

Black Shark 4
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۱,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 9T
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 9T
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Mi 10i 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۷,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 (China)
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۸,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 (China)
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۲۰۰,۰۰۰

Redmi Note 11 (China)
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۸۰۰,۰۰۰

Poco M4 Pro 5G
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۱,۰۰۰,۰۰۰

Poco M4 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۹۰۰,۰۰۰

Poco M3
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Poco M3
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Poco M3
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۸۰۰,۰۰۰

Redmi 9AT
شیائومی - حافظه 32GB - رم 2GB


۳,۸۰۰,۰۰۰

Poco X3 NFC
شیائومی - حافظه 128GB - رم 8GB


۹,۹۰۰,۰۰۰

Poco X3 NFC
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۹۰۰,۰۰۰

Poco X3
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۹۰۰,۰۰۰

Mi 10T Pro 5G
شیائومی - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۹,۰۰۰,۰۰۰

Mi 10T Lite 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 9C
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۲۰۰,۰۰۰

Redmi 9C
شیائومی - حافظه 64GB - رم 3GB


۴,۶۰۰,۰۰۰

Redmi 9C
شیائومی - حافظه 32GB - رم 2GB


۵,۸۰۰,۰۰۰

Redmi 9A
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۴۰۰,۰۰۰

Redmi 9A
شیائومی - حافظه 32GB - رم 2GB


۳,۶۰۰,۰۰۰

Redmi 9A
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۴,۶۰۰,۰۰۰

Redmi 9
شیائومی - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۵۰۰,۰۰۰

Redmi 9
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۲۳,۰۰۰,۰۰۰

Poco F2 Pro
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۴,۹۰۰,۰۰۰

Redmi Note 9 Pro
شیائومی - حافظه 64GB - رم 6GB


۷,۳۰۰,۰۰۰

Redmi Note 9
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۲۰۰,۰۰۰

Mi Note 10 Lite
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۴۰۰,۰۰۰

Mi 10 Lite 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۰۰۰,۰۰۰

Mi 10 5G
شیائومی - حافظه 256GB - رم 12GB


۲۱,۰۰۰,۰۰۰

Redmi 8A
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۶۰۰,۰۰۰

Redmi 7A
شیائومی - حافظه 32GB - رم 3GB


۳,۲۰۰,۰۰۰

Redmi Note 7
شیائومی - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Redmi Note 4
شیائومی - حافظه 32GB - رم 3GB


۲,۸۰۰,۰۰۰

Poco M3 Pro 5G
شیائومی - حافظه 64GB - رم 4GB


۶,۶۰۰,۰۰۰

Poco M3 Pro 5G
شیائومی - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۴۰۰,۰۰۰

لیست قیمت روز گوشی هایشیائومی بر اساس آخرین معاملات انجام شده در بازار موبایل ایران

شما میتوانید علاوه بر مشاهده لیست قیمت گوشی موجود در بازار با کمک ابزارتخمین قیمت گوشی اقدام به محاسبه آنلاین قیمت گوشی کارکرده خود نمایید