از تعمیر تا تامین قطعات سخت افزار را از ما بخواهید...

آموزش تعویض Pentalobe آیفون 12 پرو این آموزش صرفا برای تعویض قطعه مربوطه میباشد.مراحل را به ترتیب و با دقت دنبال کنید.(این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر آیفون خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی :آسان زمان مورد نیاز : 1 دقیقه تعداد مراحل : 1 قدم اول ...

آموزش تعویض واشر اپل واچ (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : مشکل زمان مورد نیاز :1-2 ساعت تعداد مراحل : 28 قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده و آن را از شارژ خارج ...

آموزش تعویض باتری اپل واچ سری 4 (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : مشکل زمان مورد نیاز :1-2 ساعت تعداد مراحل : 24 قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده و آن را از ...

آموزش تعویض باتری اپل واچ سری 4 (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : آسان زمان مورد نیاز :1-2 ساعت تعداد مراحل : 19 قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده و آن را از ...

آموزش تعویض باتری اپل واچ سری 5 (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : آسان زمان مورد نیاز : 50 دقیقه - 2 ساعت تعداد مراحل : 13 قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده ...

آموزش تعویض باتری اپل واچ سری SE (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : آسان زمان مورد نیاز :45 دقیقه -2 ساعت تعداد مراحل : 19 قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده و آن ...

آموزش تعویض نمایشگر اپل واچ سری SE (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : آسان زمان مورد نیاز :1 -2 ساعت تعداد مراحل : 19 قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده و آن را ...

آموزش تعویض باتری اپل واچ سری ۶ (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : آسان زمان مورد نیاز : 1-2 ساعت تعداد مراحل : ۲۶ قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده و آن را ...

آموزش تعویض باتری اپل واچ سری ۶ (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : آسان زمان مورد نیاز : 1-2 ساعت تعداد مراحل : 21 قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده و آن را ...

آموزش باز کردن اپل واچ سری ۶ (این آموزش برای افراد متخصص توصیه میشود،اگر نیاز به تعمیر اپل واچ خود دارید،کافیست تا با مشاورین ما در مرکز تعمیرات تخصصی سخت افزار تماس بگیرید) میزان سختی : آسان زمان مورد نیاز : ۲۰-۳۰ دقیقه تعداد مراحل : ۹ قدم اول در قدم اول ساعت خود را خاموش کرده و آن را ...