از تعمیر تا تامین قطعات سخت افزار را از ما بخواهید...

قیمت روز گوشی سامسونگ

آخرین به روز رسانی در
مدل گوشیقیمت گوشیتاریخ

Galaxy S23 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۴۰,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy S23 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۴۰,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy F13
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۶,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy F13
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy M13
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A73 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۲,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A73 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A73 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونگ - حافظه 512GB - رم 12GB


۵۸,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 12GB


۴۹,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۵۶,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۳۴,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۳۱,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy S21 FE 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۲۴,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy S21 FE 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۲۲,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy M13 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy A53 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۵,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A53 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 6GB


۱۵,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy A53 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۴,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy A53 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۳,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A33 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A33 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A23 5G
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۸,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A23
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A23
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۸,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A13
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۷,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A13
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A13
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A04s
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A04s
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A04s
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A04
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A04
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 4GB


۴,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A04
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy A03 Core
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 2GB


۳,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A03
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A03
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy M52 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۲,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy M52 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۲,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy F42 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Fold3 5G
سامسونگ - حافظه 512GB - رم 12GB


۵۸,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Fold3 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 12GB


۵۵,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy M32 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy M32 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A52s 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۲,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy A52s 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۵,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A03s
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A03s
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy F22
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۸,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy M32
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۶,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy M32
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy M32
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy A22 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A22
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۶,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy A72
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A72
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A52
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۵,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A32
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۲,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy A32
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy S21 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۷۵,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A32 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Flip3 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۳۵,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy S20 FE 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۶,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy S20 FE
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۵,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy Note20 Ultra 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 12GB


۳۹,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy Note20 Ultra
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۳۹,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Flip 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۴۲,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy M21
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۷,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy M11
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A11
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۵,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A11
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 2GB


۴,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A70s
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A50s
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy A50s
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy M40
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A50
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy E7
سامسونگ - حافظه 16GB - رم 2GB


۲,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A7 Duos
سامسونگ - حافظه 16GB - رم 2GB


۲,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A5
سامسونگ - حافظه 16GB - رم 2GB


۳,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy S5
سامسونگ - حافظه 16GB - رم 2GB


۱,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Fold 2 5G
سامسونگ - حافظه 512GB - رم 12GB


۷۰,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Fold 2 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 12GB


۶۶,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy M42 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A72 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۳,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A72 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۱,۶۰۰,۰۰۰

لیست قیمت روز گوشی هایسامسونگ بر اساس آخرین معاملات انجام شده در بازار موبایل ایران

شما میتوانید علاوه بر مشاهده لیست قیمت گوشی موجود در بازار با کمک ابزارتخمین قیمت گوشی اقدام به محاسبه آنلاین قیمت گوشی کارکرده خود نمایید