قیمت روز گوشی سامسونگ

آخرین به روز رسانی در
مدل گوشیقیمت گوشیتاریخ

Galaxy F13
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy F13
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy M13
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy M13
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A73 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۲,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A73 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A73 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۰,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونگ - حافظه 512GB - رم 12GB


۵۶,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 12GB


۴۹,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 Ultra 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۴۴,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۳۳,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy S22 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۲۸,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy S21 FE 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۸,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy S21 FE 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۷,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy M13 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A53 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۵,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A53 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۳,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A53 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۳,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A33 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۲,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A33 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۱,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A23
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۹,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A23
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۸,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A13
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۷,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy A13
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A13
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۸,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A04s
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A04s
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 4GB


۴,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A04s
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A04s
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A04
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A04
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 4GB


۴,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A04
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۴,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A03 Core
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 2GB


۳,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy A03
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۴,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy A03
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A03
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۵,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy M52 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۳,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy M52 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۳,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy F42 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Fold3 5G
سامسونگ - حافظه 512GB - رم 12GB


۵۹,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Fold3 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 12GB


۵۵,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy M32 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy M32 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A52s 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۵,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A12 Nacho
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A03s
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۵,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A03s
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy M21 2021
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۷,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy F22
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۸,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy M32
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۶,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy M32
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۰,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy M32
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A22 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۲,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A22
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A22
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy M12
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۷,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy M12
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۸,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A72
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۹,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A72
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۸,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy M62
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۲۰,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy M02
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 2GB


۴,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy A32
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۱,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy A32
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۱,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy A32 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۳,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A32 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۱۲,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy A12
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A12
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy S20 FE 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۶,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy S20 FE
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۱۶,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy S20 FE
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 8GB


۱۷,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy Note20 Ultra 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 12GB


۴۵,۳۰۰,۰۰۰

Galaxy Note20 Ultra
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۳۸,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Flip 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 8GB


۴۵,۸۰۰,۰۰۰

Galaxy M21
سامسونگ - حافظه 64GB - رم 4GB


۸,۱۰۰,۰۰۰

Galaxy A20s
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۷۰۰,۰۰۰

Galaxy A20s
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 2GB


۵,۰۰۰,۰۰۰

Galaxy A30s
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۶,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A70
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy A50
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 4GB


۷,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy A7 (2017)
سامسونگ - حافظه 32GB - رم 3GB


۴,۹۰۰,۰۰۰

Galaxy J2 Pro (2016)
سامسونگ - حافظه 16GB - رم 2GB


۲,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy J1 (2016)
سامسونگ - حافظه 8GB - رم 1GB


۲,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy J2
سامسونگ - حافظه 8GB - رم 1GB


۲,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy J1 Ace
سامسونگ - حافظه 8GB - رم 1GB


۲,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy A5
سامسونگ - حافظه 16GB - رم 2GB


۳,۴۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Fold 2 5G
سامسونگ - حافظه 512GB - رم 12GB


۸۳,۵۰۰,۰۰۰

Galaxy Z Fold 2 5G
سامسونگ - حافظه 256GB - رم 12GB


۷۷,۲۰۰,۰۰۰

Galaxy M42 5G
سامسونگ - حافظه 128GB - رم 6GB


۷,۹۰۰,۰۰۰

لیست قیمت روز گوشی هایسامسونگ بر اساس آخرین معاملات انجام شده در بازار موبایل ایران

شما میتوانید علاوه بر مشاهده لیست قیمت گوشی موجود در بازار با کمک ابزارتخمین قیمت گوشی اقدام به محاسبه آنلاین قیمت گوشی کارکرده خود نمایید